polisens utrustning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 maj 2001

Interpellation: polisens utrustning

Interpellation 2000/01:440 av Magnusson, Cecilia (m)

den 27 april

Interpellation 2000/01:440

av Cecilia Magnusson (m) till justitieminister Thomas Bodström om polisens utrustning

Ett av de stora problem som polisen brottas med i dag är fordonstillgrepp. Denna kategori brott leder många även till annan samhällsfarlig verksamhet, nämligen biljakter.

På senare år har många dramatiska biljakter ägt rum i Sverige. Flera av dessa har resulterat i allvarliga personskador på människor som råkat hamna i vägen för undflyende bilar och förföljande polisbilar. I många fall har biljakterna pågått under långa sträckor, och det har varit svårt att få stopp på de som försöker undkomma rättvisans garn.

En biljakt innebär i sig en stor risk för skador, de genomförs i hög fart och detta medför att det kan vara svårt för de inblandade att behålla kontrollen över sina fordon. De som söker undfly polisen blir naturligtvis stressade av att förföljas av polisbilar och lockas att öka farten, med i vissa fall tragiska konsekvenser.

För polisen innebär en biljakt en svår avvägning, att å ena sidan fullgöra sitt uppdrag och gripa misstänkta brottslingar, och å andra sidan inte medverka till sådana situationer som utsätter allmänheten för fara. Att avstå från att förfölja en bil är inte acceptabelt, det skulle ge signaler om att man väljer att blunda för vissa typer av brott.

Huvudproblemet är polisens begränsade möjligheter att hantera situationer. I dagsläget saknas tillräcklig utrustning till polisens förfogande. Däremot finns det etablerad teknik som skulle kunna användas.

Genom att använda sig av sådan teknik kan man exempelvis störa ut fordons elektronik och därigenom göra dem obrukbara tillfälligt. På så sätt skulle polisen utan risk för allmänheten kunna ingripa vid denna typ av brottslighet.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga statsrådet följande:

Vilka åtgärder avser statsrådet vidta för att polisen ges möjlighet att använda modern teknik för att bättre och säkrare klara sina uppgifter?