Postnords upphandling av transporter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 mars 2020

Interpellation: Postnords upphandling av transporter

Interpellation 2019/20:344 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:344 Postnords upphandling av transporter

av Thomas Morell (SD)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Den 15 januari ställde jag en interpellation till statsrådet Ibrahim Baylan. Bakgrunden var att det uppdagats att ett åkeri som Postnord utnyttjar hade å det grövsta åsidosatt reglerna kring kör- och vilotider. I den efterföljande interpellationsdebatten svarade statsrådet att han utgår från att bolag med statligt ägande följer lagar och regler och att bolag med statligt ägande ska enligt statens ägarpolicy agera föredömligt inom området hållbart företagande och i övrigt agera på ett sådant sätt att de åtnjuter offentligt förtroende.

Vidare sa statsrådet att regeringen har haft en dialog med Postnord om utmaningarna i leverantörskedjan och vikten av att bolaget säkerställer ordning och reda samt sjysta villkor hos alla sina leverantörer.

Den 6 februari debatterades i kammaren förhållandet kring Postnord och bolagets nyttjande av oseriösa transportföretag. Det man förväntar sig ska ske efter en sådan debatt är att någon form av ordning och reda ska infinna sig hos statligt ägda bolag.

Regeringen har enligt statsrådet tagit upp vikten av ordning och reda i den senaste ägardialogen hösten 2019.

Trots svaren i kammaren inträffade följande: Torsdagen den 13 februari stoppas en estnisk dragbil av trafikpolisen i Skåne. Dragbilen har en av Postnords trailers tillkopplad och resultatet av kontrollen innebär att transporten rapporteras för otillåten cabotagetrafik.

Ganska precis en månad efter det att jag skickat in frågan till statsrådet och en vecka efter interpellationsdebatten nyttjar alltså ett av de bolag som staten äger oseriös transportverksamhet.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa att statliga bolag upphandlar transporter som följer gällande regelverk?