Postservice på landsbygden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 mars 2021

Interpellation: Postservice på landsbygden

Interpellation 2020/21:518 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2020/21:518 Postservice på landsbygden

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sedan 2014 har regeringen ökat kostnaderna för privatbilism genom såväl högre fordonsskatter som högre bränsleskatter. Man avser även att under 2021 höja tjänstebilsbeskattningen kraftigt. Det får stora konsekvenser för dem som bor utanför storstädernas bekväma och tillgängliga kollektivtrafik. Drygt 1 600 personer i Gävleborgs län har mer än två mil enkel väg till närmaste postombud. Det visar statistik som Region Gävleborg låtit P4 Gävleborg ta del av. Trots detta är det vanligare att postombud försvinner än etableras. Detta är problematiskt, säger företrädare för Region Gävleborg som är samordnare av kommersiell service i regionen.

”Ibland får jag köra sex mil enkel väg”, säger en boende i Svågadalen till P4 Gävleborg i ett inslag som beskriver de långa avstånden till postombuden. I ett skriftligt svar på frågan skriver statsrådet Ygeman följande: ”Enligt 3 kap. 1 § postlagen (2010:1045) ska expeditions- och inlämningsställen inom den samhällsomfattande posttjänsten ligga så tätt att användarnas behov beaktas. Post- och telestyrelsen (PTS) är den myndighet som är utsedd av regeringen att ha tillsyn över efterlevnaden av postlagen och av de föreskrifter och tillståndsvillkor som har meddelats med stöd av lag. En viktig kompletterande service i gles- och landsbygdsområden är den service som den utsedda tillhandahållaren av den samhällsomfattande posttjänsten Postnord Group AB tillhandahåller inom ramen för lantbrevbäringen. I korthet innebär det att mottagaren under vissa dagar i veckan kan få aviserade paket och brev hemkörda samt beställa frimärken för utkörning. Skulle samhällets behov av postombud inte vara tillgodosett ska PTS rapportera detta till regeringen. Jag har fullt förtroende för PTS tillsyn på postområdet.”

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

  1. Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att boende på landsbygden inte ska behöva köra exempelvis sex mil enkel väg för att besöka sitt postombud?
  2. Vad anser statsrådet är rimliga avstånd för boende på landsbygden för att få sina paket levererade, och vidtar statsrådet några åtgärder?
  3. Har regeringen och statsrådet observerat de försämringar som har skett enligt Region Gävleborgs rapport och statistik, och vidtar statsrådet några åtgärder?