Privatiseringar och kollektivavtal i hemtjänsten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 april 2014

Interpellation: Privatiseringar och kollektivavtal i hemtjänsten

Interpellation 2013/14:340 av Sjöstedt, Jonas (V)

den 10 mars

Interpellation

2013/14:340 Privatiseringar och kollektivavtal i hemtjänsten

av Jonas Sjöstedt (V)

till statsrådet Maria Larsson (KD)

En stor del av den svenska hemtjänsten har i dag tagits över av privata, vinstsyftande företag. Som om dagens privatiseringar inte vore tillräckliga föreslås nu i utredningen Framtidens valfrihetssystem inom socialtjänsten att det blir obligatoriskt för kommunerna att privatisera delar av hemtjänsten.

Att låta hemtjänsten styras av jakt på vinster har lett till flera problem. Det handlar bland annat om lägre personaltäthet, svårigheter att planera verksamheten och på sina håll till och med att rent kriminella aktörer har gett sig in i äldreomsorgen.

Ett särskilt problem är att många av de vinstdrivna hemtjänstföretagen saknar kollektivavtal. När fackförbundet Kommunal kontrollerade 140 hemtjänstföretag i ett område i Stockholm saknade vartannat företag kollektivavtal. Andra granskningar har gett liknande resultat. Regeringen påstår sig ofta försvara den svenska modellen, men samtidigt driver man på en utveckling där allt fler inom hemtjänsten tvingas arbeta i företag utan kollektivavtal. I hemtjänsten arbetar en stor majoritet kvinnor och många av dem har utländsk bakgrund. Det är de som drabbas när företag utan kollektivavtal tar över hemtjänsten. I förlängningen riskerar dåliga villkor för personalen även att påverka kvaliteten för de äldre.

Jag vill därför fråga äldreminister Maria Larsson:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av att privatiseringarna har lett till att många arbetsgivare inom hemtjänsten saknar kollektivavtal?