Problem inom välfärden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 16 maj 2022

Interpellation: Problem inom välfärden

Interpellation 2017/18:418 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2017/18:418 Problem inom välfärden

av Anette Åkesson (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 


En sjundedel av välfärdstjänsterna tillhandahålls i dag av privata utförare. Mångfalden bidrar till högre kvalitet och ett förbättrat resursutnyttjande och uppskattas av barn, föräldrar och äldre. Sätter man människan framför systemen inser man betydelsen av att det finns olika lösningar beroende på vilket behov eller önskemål den enskilde har. Men regeringen väljer i stället att lägga tid och energi på hur man kan motarbeta företag inom välfärden. Regeringen borde i denna fråga inte bara lyssna på riksdagen utan även på socialdemokratiska kommunalråd som exempelvis Lars Stjernqvist i Norrköping eller Karin Wanngård i Stockholm.

I höstas var det drygt 245 000 barn och ungdomar som gick i fristående grundskolor och gymnasier. Socialdemokrater och miljöpartister är mycket väl medvetna om att kommunerna inte skulle klara av att täcka upp för alla de verksamheter som riskerar nerläggning om förslaget genomförs.

Det finns många riktiga problem och reella utmaningar i kommunsektorn, inte minst på längre sikt. Befolkningsutvecklingen innebär stora pensionsavgångar samtidigt som personalkrävande verksamheter kommer att efterfrågas i allt högre grad. Vi har stora utmaningar med integrationen av nyanlända. Och kommunerna i landet har väldigt olika förutsättningar att klara sina åtagande redan idag.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

1. Vilka konkreta problem anser statsrådet att vi har inom välfärdens verksamheter?

 

2. Hur löses dessa problem genom försämring av förutsättningarna för företag att verka i denna bransch?