Public service-bolagens redovisning av medverkandes partitillhörighet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:239 Public service-bolagens redovisning av medverkandes partitillhörighet

av Ludvig Aspling (SD)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Under det senaste året har ett antal fall uppmärksammats där SVT och SR låtit partipolitiskt aktiva och personer med uttalade partipolitiska sympatier uttala sig i politiska frågor utan att redovisa för publiken att personerna är just partipolitiskt aktiva eller har uttalade partisympatier.

Public service-kanalerna ska hålla sig politiskt neutrala, vilket rimligtvis måste innefatta att redovisa detta. Att så inte sker måste anses vara ett problem för alla som tror på public service som idé.

Det är dessutom talande att i samtliga fall som jag kunnat upptäcka har det handlat om personer på den politiska vänsterkanten som fått utrymme att uttala sig utan att partisympati eller tillhörighet redovisas – motsvarande för personer på högerkanten har mig veterligen aldrig hänt.

Det är också svårt att inte se ett samband mellan detta och de undersökningar som visar att en stor majoritet av de anställda inom public service röstar till vänster.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Anser ministern att public service-bolagen ska redovisa medverkandes partisympati eller partitillhörighet och om så är fallet, vad kommer ministern att göra för att se till att det efterlevs?