Ränteavdragen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 september 2016

Interpellation: Ränteavdragen

Interpellation 2015/16:778 av Fredrik Schulte (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2015/16:778 Ränteavdragen

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Regeringens syn på ränteavdragen har under det senaste året varit allt annat än tydlig. I valrörelsen lovade Magdalena Andersson (S) att inte röra dem. I början av 2016 deklarerade dock dåvarande bostadsministern Mehmet Kaplan (MP) att det var önskvärt att avdragen avvecklades och att frågan ligger på bordet inför kommande budgetsamtal inom regeringen. Detta dementerades snabbt av finansministern, men i medierna har det senare florerat rykten om att även hon agerat för att nå överenskommelser där reducerade ränteavdrag ingår. Nu senast har Vänsterpartiet, som är en del av regeringsunderlaget, deklarerat att de kräver sänkta ränteavdrag i den pågående budgetförhandlingen.

Ränteavdraget är ett olyckligt skatteavdrag som uppmuntrar till ökad skuldsättning. Ett avvecklande kräver dock att minst motsvarande den intäktsökning det ger upphov till för staten går till att reducera skatten på arbete. I detta måste även en sänkt brytpunkt för den statliga inkomstskatten ingå. Detta för att inte försätta breda väljargrupper som tvingats ta höga lån till följd av en osund bostadsmarknad i ekonomiskt klammeri.

Att regeringen är så svajig i denna fråga skapar en stor osäkerhet och otrygghet för många svenskar. Enligt en kartläggning som Skatteverket gjort är det särskilt barnfamiljer som skulle drabbas vid ett godtyckligt avvecklande av ränteavdraget. Den osäkerhet som regeringen skapat och skapar för samma grupper är mycket olycklig och måste få ett slut.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansministern:

 

  •  Diskuteras höjda ränteavdrag i budgetsamtalen?
  •  Överväger finansministern och regeringen en reducering av ränteavdragen?