Regeringens bemötande av kampanjen mot socialtjänsten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 mars 2022

Interpellation: Regeringens bemötande av kampanjen mot socialtjänsten

Interpellation 2021/22:366 av Ludvig Aspling (SD)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2021/22:366 Regeringens bemötande av kampanjen mot socialtjänsten

av Ludvig Aspling (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Under de senaste veckorna, men av förklarliga skäl oklart exakt hur länge, har en mer eller mindre lös sammansättning personer bedrivit en kampanj mot svensk socialtjänst. Grunden är en upplevelse hos vissa personer av att barn på felaktiga grunder har omhändertagits enligt lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga.

Kampanjen har tagit sig uttryck i relativt välbesökta demonstrationer i flera svenska städer men kanske framför allt flitig aktivitet i sociala medier och utländska tv-kanaler. Skälet till att många personer uppfattar socialtjänstens hanterande som bristfälligt är påståenden om enskilda fall som till synes saknar grund. Det förekommer också ett utbrett missnöje med det svenska samhället i allmänhet.

Missnöjet riskerar att eldas på och utnyttjas av personer eller rörelser som hyser antidemokratiska värderingar och vars syfte egentligen är att skapa splittring i samhället. Sverigedemokraterna ser det som ytterst angeläget att regeringen agerar för att motverka dessa problem, både på kort och på lång sikt.

Jag vill därför fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vad kommer ministern att göra för att hantera situationen?