Regeringens nya skatt på grön el- och solcellsanläggningar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 juni 2015

Interpellation: Regeringens nya skatt på grön el- och solcellsanläggningar

Interpellation 2014/15:700 av Erik Andersson (M)

Interpellation 2014/15:700 Regeringens nya skatt på grön el- och solcellsanläggningar

av Erik Andersson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Överraskande har regeringen föreslagit att större solcellsanläggningar ska få betala en ny skatt om 30 öre per kilowattimme från och med den 1 juli 2016. Det är förvånande att en rödgrön regering lägger fram ett förslag som kommer att bromsa utbyggnaden av solenergi. Tidigare har förnybar energi varit skattebefriad. I förslaget kommer solcellsanläggningar över 144 kilowatt att påverkas. Solenergin står endast för 0,05 av Sveriges totala energi och det finns en potential på uppemot 10 procent. Det är lika mycket energi som två kärnkraftverk står för. I förslaget finns även andra orättvisor där effekten räknas per organisationsnummer och inte per anläggning.

Därför vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Anser finansministern att det är logiskt att betala en skatt på el som man producerar och använder själv?

Tror finansministern att det kommer att byggas fler solcellsanläggningar med den nya skatten?

Hur kommer det sig att effekten beräknas per organisationsnummer och inte per anläggning?