Regional fördelning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 maj 2008

Interpellation: Regional fördelning

Interpellation 2007/08:506 av Andersson, Ulla (v)

den 13 mars

Interpellation

2007/08:506 Regional fördelning

av Ulla Andersson (v)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

De ekonomiska beslut som fattats hittills under den här mandatperioden har fått tydligt skilda konsekvenser i olika delar av landet. De ojämlika villkor länen har att hantera förstärks kraftigt av regeringens politik.

Det är det resultat som framkommer i svaret på en fråga som Vänsterpartiet ställt till riksdagens utredningstjänst. Vi bad dem räkna på hur regeringens ekonomiska politik slår mot hushåll i olika län. Framför allt är det skattesänkningarna som får genomslag men även försämringarna i trygghetssystemen är med i analysen.

Stockholms län avtecknar sig tydligt, eftersom det är det län som har den högsta andelen höginkomsttagare. Den genomsnittliga invånaren där får till exempel 4 800 kronor mer i plånboken än en från Gävleborg.

Regeringen säger sig vara medveten om att de regionala skillnaderna behöver minskas om människor ska ha möjlighet till likvärdiga förutsättningar oavsett var i landet man bor. Ändå har den förda politiken gett sådana här resultat – och skillnaderna kommer av allt att döma att fortsätta öka.

Jag vill fråga ansvarigt statsråd:

1. Avser statsrådet att ta initiativ till att utvärdera den ekonomiska politiken ur ett regionalt perspektiv?

2. Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att minska de regionala skillnaderna?