Regionala flygplatser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 juni 2020

Interpellation: Regionala flygplatser

Interpellation 2019/20:426 av Ann-Sofie Alm (M)

Interpellation 2019/20:426 Regionala flygplatser

av Ann-Sofie Alm (M)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Runt om i Sverige har vi regionala flygplatser, varav flera har reguljär passagerartrafik. Alla de regionala flygplatserna finns på mindre orter med lägre passagerarkapacitet.  De är dock nödvändiga för att säkerställa en tillgänglighet i hela landet så att hela Sverige kan leva och växa, inte minst i Trollhättan.

I Trollhättan finns bland annat delar av Sveriges ledande flyg– och rymdindustri.  Att infrastrukturen till denna högteknologiska högborg inte stängs av är viktigt ur ett forskningsperspektiv, ett tillväxtperspektiv, ett miljö- och klimatperspektiv och ett försvarsperspektiv.

Flygplatserna är också nödvändiga ur ett beredskapsperspektiv. Det visade sig inte minst 2018 då de användes vid 4 992 brandflygningar. Några av flygplatserna har ambulansflyg, och exempelvis polis och kustbevakning använder sig också av de regionala flygplatserna.

De regionala flygplatserna ägs och drivs nästan uteslutande av enskilda kommuner och saknar därför en gemensam huvudman. I fredstid har detta hittills inte varit någon större fråga, men i planeringen för ett stärkt civilt försvar blir frågan om ansvar och ledning viktig. Det skapar naturligtvis också en osäkerhet i hela totalförsvarsplaneringen. Detta handlar nämligen inte bara om civilt försvar utan om hela totalförsvaret, då de regionala flygplatserna ligger till grund för försvarets förmåga till snabb omgruppering och spridning av luftstridskrafter. Trollhättans flygplats används av och ligger i omedelbar närhet till F7 Såtenäs.

Regeringen behöver klargöra vissa delar: Hur ser den på de regionala flygplatsernas betydelse för totalförsvarsplaneringen och på hur de mindre flygplatserna värderas i förhållande till de större?

När en flygplats lagts i malpåse vill det mycket till i pandemins kölvatten för en liten kommun med stor arbetslöshet att ta beslut om att återöppna flygplatsen. Därför anser jag att det är regeringens ansvar att se till att inga fler nationellt viktiga, regionalt belägna och kommunalt ägda flygplatser stänger.

Att våga satsa på Fyrbodals flygplats i Trollhättan och Vänersborg före Landvetter är ett exempel på en utmaning i att tänka annorlunda, men som skulle ge snabb och stor samhällsnytta i uppstarten efter coronakrisen.

Det går relativt snabbt att ta sig med tåg mellan de stora städerna. Men från de mindre regionala flygplatsorterna finns ofta just flygplatsen eftersom tåg inte är ett alternativ för arbetspendling och andra snabba transporter.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Har ministern inlett diskussioner med regeringen för att tydliggöra lednings- och ansvarsförhållandena för de regionala flygplatserna i den kommande totalförsvarspropositionen?
  2. Vilka åtgärder har ministern vidtagit för att säkerställa ett långsiktigt och hållbart stöd för de regionala flygplatsernas drift och underhåll?
  3. Vilka snabba åtgärder och prioriteringar kommer ministern att vidta för att säkerställa de kvarvarande regionala flygplatsernas överlevnad?