Rehabilitering för strokepatienter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 30 maj 2017

Interpellation: Rehabilitering för strokepatienter

Interpellation 2016/17:507 av Penilla Gunther (KD)

Interpellation 2016/17:507 Rehabilitering för strokepatienter

av Penilla Gunther (KD)

till Socialförsäkringsminister Annika Strandhäll (S)

 

Stroke, hjärninfarkt (blodpropp i hjärnan) och hjärnblödning drabbar nära 30 000 personer årligen i Sverige – en person var 17:e minut. Sjukdomen beräknas kosta det svenska samhället 18 miljarder kronor per år (nationella kvalitetsregistret Riksstroke).

Stroke är, internationellt sett, den största orsaken till funktionsnedsättning och den tredje största orsaken till död. Ungefär 80 miljoner människor i världen lever med konsekvenser av stroke och närmare 250 miljoner familjemedlemmar påverkas på olika sätt av stroke. Alltså är sjukdomen ett globalt hälsoproblem.

Den 9 september 2016 ändrade World Health Organization (WHO) klassificeringen av stroke från att som tidigare klassificeras som en neurologisk sjukdom till att klassificeras som en kardiovaskulär sjukdom. Både de människor som insjuknar i stroke och deras familjer är beroende av de framsteg som görs inom den neurologiska forskningen och rehabiliteringen, vilket gör klassifikationsändringen ologisk ur ett patientperspektiv.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga sjukvårdsminister Annika Strandhäll:

 

Hur avser ministern att agera för att strokepatienter ska få en rehabilitering som både är lika i hela landet och som bygger på den allra senaste forskningen?