Ridning som förebyggande friskvårdsarbete

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 september 2017

Interpellation: Ridning som förebyggande friskvårdsarbete

Interpellation 2016/17:623 av Maria Stockhaus (M)

Interpellation 2016/17:623 Ridning som förebyggande friskvårdsarbete

av Maria Stockhaus (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Vi vet att antalet sjukskrivningar ökar och att det främst är den psykiska ohälsan som ökar lavinartat. Från regeringen har man varit tydlig med att arbetsgivarna behöver ta ett större ansvar för att bland annat förebygga stress. Enligt en undersökning som Europeiska arbetsmiljöbyrån gjort är svenskarna bland de arbetstagare som är mest stressade i Norden. Under 2015 fattade Arbetsmiljöverket beslut om en ny föreskrift om den arbetsrelaterade hälsan som ett led i att minska ohälsan.

Även om det krävs mer forskning för att dra stora slutsatser finns det flera studier som visar på positiva resultat av ridning när det gäller rehabilitering och återhämtning. Depression, ångest och stress motverkas av samvaro med djur, liksom av vistelse i natur och utemiljöer.

I studier där ridning har ingått som behandling är förbättrad kroppskännedom, balans, ökad förmåga till muskelavspänning, smärtlindring, sänkt ångest, ökad självkännedom och förbättrad självkänsla exempel på dokumenterade effekter. Därutöver har mätningar också visat på sänkningar av puls, blodtryck och stresshormoner hos deltagarna.

Ridning kan därför passa patienter med till exempel neurologiska sjukdomar, muskelproblem, stressrelaterad ohälsa och psykiska funktionsnedsättningar.

Samvaron med hästen ger också möjligheter till träning av sociala och psykologiska färdigheter. Detta på grund av att det krävs uppmärksamhet och närvaro för att samarbeta med hästar på ett säkert sätt. Skötsel och hantering av hästar ställer dessutom speciella krav på planering, ledarskap, ansvarstagande och lyhördhet.

Jag vill därför fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta några åtgärder för att ridning ska inkluderas i friskvårdsbidraget?