Rimliga elnätspriser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 20 januari 2017

Interpellation: Rimliga elnätspriser

Interpellation 2016/17:219 av Mattias Bäckström Johansson (SD)

Interpellation 2016/17:219 Rimliga elnätspriser

av Mattias Bäckström Johansson (SD)

till Statsrådet Ibrahim Baylan (S)

 

Ännu en gång har Energimarknadsinspektionen förlorat en juridisk process om intäktsramarna för prisregleringen av de svenska elnäten. Domen som föll från Förvaltningsrätten i Linköping nu i december innebär att elnätsföretagen för perioden 2016–2019 får ta ut 28 procent högre avkastning jämfört med Energimarknadsinspektionens beslut.

Även under den föregående ramperioden, 2012–2015, överklagades intäktsramarna, och elnätsföretagen vann i kammarrätten. Det fick då till följd att deras intäktsramar fick uppgå till 196 miljarder kronor, trots att man från början endast ansökt om 183 miljarder kronor. Det fick till följd att man fick med sig ett överskott som man inte kunnat debitera sina kunder in i den nuvarande regleringsperioden, som för konsumenterna nu inneburit kraftiga avgiftshöjningar. Ändras inte utfallet i den nu fallna domen kommer det även att innebära ytterligare ett tillskott från denna period genom denna dom.

Andra problem som framför allt är kännbara för mindre industrier är att man vid exempelvis byte från debitering av elnätsavgiften genom säkringsstorlek övergått till effekttariff och genomfört prishöjningar på uppemot 30 procent genom åtgärden. Det är i dag möjligt och ligger inom ramen för intäktsramen men kan även fritt användas av elnätsföretagen som metod för att inte gå miste om intäkter. Men för sådana industrier som har effektbehov långt över enstaka kilowatt finns där inga möjligheter att värja sig mot denna ändring i affärsmodell, vilket får till följd att deras konkurrenskraft kraftigt försämras.

Det är positivt att statsrådet har uttryckt uppfattningen att dagens system inte fungerar och att det finns anledning att se över det. Men då intäktsramarna sträcker sig över flera år kommer ändringar som påverkar konsumenternas situation att dröja.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att Sveriges elkonsumenter ska få en mer rimlig prissättning för elnät?