ROT-avdragets påverkan på svartjobb

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 19 april 2016

Interpellation: ROT-avdragets påverkan på svartjobb

Interpellation 2015/16:498 av Anette Åkesson (M)

Interpellation 2015/16:498 ROT-avdragets påverkan på svartjobb

av Anette Åkesson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Socialdemokraterna lovade väljarna inför valet 2014 att inte röra ROT-avdraget. När löftet sedan bröts efter regeringens budgetförhandlingar med Miljöpartiet och Vänsterpartiet förklarade finansministern i en intervju att de pengar staten sparar in i stället skulle gå till att subventionera byggandet av nya hyresrätter.

Moderaterna och andra lyfte ett varningens finger om att den minskade utgiftsposten för ROT-avdrag genom regeringens minskade avdragsrätt i stället skulle bidra till att fler människor valde att anlita svart arbetskraft. Det innebär lägre skatteintäkter – men även sänkt förtroende för skattesystemets legitimitet. Tyvärr ser vi redan att den bilden bekräftas. Det kan på sikt få allvarliga konsekvenser för svenska skatteintäkter.

I Demoskops årliga undersökning av svenskarnas attityder till svartjobb ser vi stora förändringar sedan S-MP-regeringen tillträdde. Mellan 2002 och 2008 kunde en majoritet, 56 procent, tänka sig att anlita svart arbetskraft. När Alliansen höjde beloppsnivån för ROT-avdraget 2008 började attityderna förändras. År 2013 var andelen nere på 35 procent.

Årets nyligen publicerade undersökning visar att andelen som ställer sig positiva till att anlita svart arbetskraft har ökat med 5 procentenheter. Detta i ett läge då vi har en stor tillströmning av arbetskraft i Sverige utan tidigare arbetslivserfarenhet.

 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson vilka beräkningar som gjorts på Finansdepartementet av hur det försämrade ROT-avdraget påverkar mängden svartjobb inom byggbranschen.

Jag vill vidare fråga finansministern hur hon bedömer att svenska folkets förtroende för skattesystemets legitimitet påverkas genom de sänkta ROT-avdragen.