Säkerhetsrisker med införandet 5G-nätet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 3 november 2020

Interpellation: Säkerhetsrisker med införandet 5G-nätet

Interpellation 2020/21:62 av Pål Jonson (M)

Interpellation 2020/21:62 Säkerhetsrisker med införandet 5G-nätet

av Pål Jonson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den 10 november sker auktionsstarten av 5G-frekvenserna hos Post- och telestyrelsen (PTS). Den kommande utbyggnaden av 5G-nätet kommer att bli en av de största satsningarna på it-infrastruktur som någonsin gjorts i Sverige. 5G-tekniken innebär att stora framsteg kommer att kunna göras på en lång rad områden: allt från utvecklandet av AI och sakernas internet till förbättrad trafiksäkerhet och mer effektiva logistiklösningar.

Sverige ligger efter när det gäller utrullningen av 5G-tekniken, och det är viktigt för vår konkurrenskraft att Sverige kommer på banan så fort som möjligt så att vi kan utnyttja den nya teknikens möjligheter. Samtidigt är det viktigt att hänsyn tas till de säkerhetsrisker som finns när det gäller 5G-nätet. Flera länder har till exempel pekat på att aktörer på 5G-marknaden, som det kinesiska företaget Huawei, kan utgöra ett säkerhetshot.

Det var därför ett viktigt steg som togs förra hösten då riksdagen antog ny lagstiftning som innebar en skyldighet för PTS att samråda med Säkerhetspolisen och Försvarsmakten vid bland annat tillståndsgivning för 5G-nät. Samrådsförfarandet är ett bra steg i att formalisera att hänsyn tas till säkerhetsaspekterna vid viktigare it-projekt.

I beredningen av den nya lagstiftningen gick riksdagen också på Moderaternas linje och riktade ett tillkännagivande till regeringen i frågan om möjligheten för Säkerhetspolisen och Försvarsmakten att överklaga beviljande eller återkallande av tillstånd till regeringen när det är motiverat utifrån Sveriges säkerhet. I regeringens ursprungliga förslag ingick att överklagan skulle kunna göras till en förvaltningsdomstol och inte regeringen.

Med anledning av ovanstående skulle jag vilja fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

  1. Hur ser statsrådet på säkerhetsriskerna med det nya 5G-nätet och vilka åtgärder avser statsrådet vidta framgent för att Sverige ska ha en uppdaterad och relevant lagstiftning när det gäller Sveriges it-infrastruktur?
  2. Vad har statsrådet gjort för att tillgodose det tillkännagivande som riksdagen riktade till regeringen angående Säkerhetspolisens och Försvarsmaktens möjligheter att överklaga tillstånd till regeringen?