Samhällets civila beredskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:23 Samhällets civila beredskap

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Under sommaren 2018 var det en omfattande skogsbrand i bland annat Ljusdals kommun som fick mycket stora och omfattande konsekvenser för samhället.

Enligt en rapport från Riksdagens utredningstjänst (DNR 2018:1025) så har antalet medarbetare i räddningstjänsten i Sverige gått ned kraftigt från 2004 fram till 2017 (antalet heltidsanställda i operativ personal i räddningstjänsten). 

År 2004 så var antalet anställda 5 839 medan det 2017 var 4 881, vilket är en minskning med 958 personer eller 16 procent. I Gävleborg har antalet medarbetare gått ned från 245 medarbetare till 143 under samma period.

Antalet deltidsanställda i personalen är nästan oförändrad. 10 555 år 2017 jämfört med 10 859 år 2004. Kommunerna har det huvudsakliga ansvaret för att det finns en organisation för skydd mot olyckor och räddningstjänst i Sverige. MSB ska dock vara navet för Sveriges samlade krishantering och bidra med helhetsperspektivet vid en samhällsstörning. Staten via länsstyrelserna har möjlighet att ta över ansvaret för kommunal räddningstjänst, vilket skedde i Gävleborg i samband med den stora skogsbranden i Ljusdal sommaren 2018.

I juni 2018 lämnade 2017 års räddningstjänstutredning sitt betänkande En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018:54). Utredningen hade i uppdrag att föreslå åtgärder för att effektivisera kommunernas organisering och styrning av den brandförebyggande verksamheten och räddningstjänsten, säkerställa samordnade och effektiva räddningsinsatser samt förstärka, utveckla och förtydliga statens tillsyn av och stöd till de kommunala organisationerna.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

  1. Anser statsrådet att det finns åtgärder som borde ha vidtagits efter erfarenheterna av branden i Västmanland som hade kunnat bidra till att branden i Ljusdal inte hade samma fått samma förlopp?
  2. Kommer statsrådet att vidta några åtgärder för att se till att Sverige har flera plan som kan vattenbomba större områden?
  3. Anser statsrådet att det finns brister i utrustning, utbildning och övriga tekniska hjälpmedel för att bekämpa bränder och andra händelser?
  4. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att öka antalet medarbetare i räddningstjänsterna runt om i Sverige så att beredskapen är bättre under 2019?