Sänkta skatter och ungdomsarbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 april 2012

Interpellation: Sänkta skatter och ungdomsarbetslösheten

Interpellation 2011/12:296 av Persson, Peter (S)

den 20 mars

Interpellation

2011/12:296 Sänkta skatter och ungdomsarbetslösheten

av Peter Persson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

Regeringen och statsrådet ser sänkta skatter och arbetsgivaravgifter som lösningen på de flesta politiska problem. Inte minst gäller detta närings- och arbetsmarknadspolitiken.

Ungdomsarbetslösheten i Sverige är exceptionellt hög. Detta problem bemöts dels genom olika försök till statistiska undanflykter, dels med kritik av löneläge och anställningsskydd.

Regeringen och statsrådet har sänkt de sociala avgifterna för unga och även lyft fram den sänkta krogmomsen som en ungdomsåtgärd. Nu tycks också en ny runda om löneläget börja. Bara facken går med på lägre ungdomslöner så ordnar sig saken.

En del av fattigdomsfällan i USA handlar om låga löner och ”working poor”, det vill säga arbetande fattiga som tvingas till mer än ett jobb för att klara en anständig försörjning. Vi bör undvika att bygga upp en låglönemarknad i Sverige, även i fråga om unga.

Den gemensamma nämnaren för de ungdomar som fastnar i långvarig arbetslöshet och riskerar att slås ut från arbetsmarknaden innan de ens kommit in är bristande utbildning. Det är där regeringens insatser mot ungdomsarbetslösheten måste göras. Många ungdomar blir ”skoltrötta”, riktigt varför ägnas alltför liten uppmärksamhet. Väldigt få barn är under sin inledande skolgång negativa till skolan. De mekanismer som bryter ned deras nyfikenhet, kreativitet och kunskapslusta måste identifieras och åtgärdas.

Ungdomar måste också kunna fungera som en resurs inom näringspolitik och företagande.

Mina frågor till finansministern är:

Genom vilken ekonomisk politik avser finansministern att skapa bättre förutsättningar för unga att få jobb eller bli företagare?

Mot bakgrund av vilka fakta och argument grundar statsrådet ställningstagandet att sänkta ungdomslöner minskar sociala klyftor och spänningar i Sverige?