Situationen för unga arbetslösa

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 juni 2010

Interpellation: Situationen för unga arbetslösa

Interpellation 2009/10:438 av Jansson, Eva-Lena (s)

den 21 maj

Interpellation

2009/10:438 Situationen för unga arbetslösa

av Eva-Lena Jansson (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Det råder en jobbkris i Sverige. Antalet arbetslösa har ökat sedan hösten 2006, då den låg på ca 5 procent, och är nu uppe i drygt 9 procent. När det gäller ungdomsarbetslösheten är den en av Europas högsta och nästan var fjärde ung person är i dag arbetslös. Dess värre finns det oseriösa företag och arbetsgivare som inte drar sig för att utnyttja ungdomars önskan om ett jobb. Många ungdomar vittnar om att man haft lång praktik med låg eller ingen ersättning under förespegling om att man skulle få en fast anställning så småningom. Andra berättar om att man fått provjobba gratis. När väl ungdomar får jobb så är det många som erbjuds otrygga anställningar. Timvikariat eller visstidsanställning är ofta det som erbjuds. Och sedan regeringen ändrade lagen kan arbetsgivare ha personer på visstidsanställning upp till två år.

Nu har det visat sig att även större företag har utnyttjat ungdomar. I programmet Dokument inifrån redovisades hur anställda blev hemskickade utan lön trots anställningsbevis och schemalagda arbetspass, en del blev lurade på sin lön.

Sammantaget kan man konstatera att ungdomars möjlighet till jobb förutsätter en aktiv jobbpolitik, något som saknas i dag. Dessutom behövs tryggare anställningsformer.

Min fråga till arbetsmarknadsminister Littorin är följande:

Avser arbetsmarknadsministern att vidta några åtgärder för att stärka ungdomars ställning på svensk arbetsmarknad?