Skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 februari 2018

Interpellation: Skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer

Interpellation 2017/18:358 av Fredrik Schulte (M)

Interpellation 2017/18:358 Skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer

av Fredrik Schulte (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Under valrörelsen 2014 lovade finansministern att en socialdemokratiskt ledd regering skulle utjämna skatteskillnaden mellan pensioner och arbetsinkomster. Även om skatten för pensionärer har sänkts är det tydligt att regeringen prioriterat andra frågor, såsom att höja bidragen för de som inte arbetar, och att gapet alltjämt är omfattande. Frågan är vad svenska folket har att förvänta sig framöver?

Alliansen sänkte skatten både för de som arbetade och för pensionärer. Hela fem gånger fick pensionärer skattelättnader till en summa av totalt 8 800 kronor mer per år. Detta samtidigt som vi gjorde det mer lönsamt för äldre att stanna kvar längre på arbetsmarknaden. Genom att prioritera arbetslinjen tillkom 100 miljarder till välfärden.

Vi lever allt längre och blir allt piggare, vilket gör att fler orkar skjuta upp pensionen om incitamenten för detta stärks. Denna regering gör dock det motsatta. I höstbudgeten 2017 åtog sig dock regeringen att sänka skatten för pensionärer men inte förrän 2020 avser de att avskaffa skatteklyftan mellan pensionärer och löntagare. Regeringens satsning på pensionärer blir under mandatperioden 5 000 mer i plånboken per år för 75 procent av alla som är över 65 år.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Varför har ministern inte vidtagit fler åtgärder under den här mandatperioden för att avskaffa skattedifferensen mellan löntagare och pensionärer och i stället prioriterat exempelvis höjda bidrag för människor som inte arbetar?