Skyddade identiteter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 september 2017

Interpellation: Skyddade identiteter

Interpellation 2016/17:607 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2016/17:607 Skyddade identiteter

av Lotta Finstorp (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Under sommaren 2014 beslutade den dåvarande alliansregeringen att tillsätta en utredning om ökad trygghet för hotade och förföljda personer. Men sedan Socialdemokraterna och Miljöpartiet tog regeringsmakten har få saker hänt.

Vi moderater har motionerat i riksdagen om att regeringen måste ta tag i frågan och förbättra skyddet utifrån utredningens förslag, men inget har skett. Utredningen pekar på flertalet uppenbara brister och föreslår konkreta åtgärder som kan genomföras. Ett tydligt exempel som föreslås är att skyddad folkbokföring ske få ges på annan ort än den gamla folkbokföringsorten om det bedöms öka skyddseffekten. Detta kan uppfattas som enklare förslag, men det gör stor skillnad för den utsattes vardag.

Tyvärr finns det många exempel på hur personer med skyddad identitet hamnat i kläm. Det senaste är att det finns en risk att information om personer med skyddad identitet har läckt i den uppmärksammade it-skandalen på Transportstyrelsen.

Vi måste se till att skyddet för de mest utsatta i vårt samhälle stärks.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson följande:

 

1. Avser ministern och regeringen att vidta åtgärder för att trygga personer med skyddad identitet?

2. I så fall, vilka åtgärder tänker regeringen vidta för att säkerställa att personer med skyddad identitet garanteras sin säkerhet?