Slutförvar av kärnavfall

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 januari 2021

Interpellation: Slutförvar av kärnavfall

Interpellation 2020/21:243 av Alexandra Anstrell (M)

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2020/21:243 Slutförvar av kärnavfall

av Alexandra Anstrell (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Östhammars kommun har sagt ja till planerna på ett slutförvar av utbränt kärnbränsle i Forsmark. Nu är det upp till regeringen att fatta det slutgiltiga beslutet.

Med beskedet i oktober från Östhammars kommun finns nu alla underlag på plats för ett regeringsbeslut gällande slutförvar i Forsmark samt utbyggd mellanlagring i Oskarshamn.

Sedan tidigare har Strålsäkerhetsmyndigheten tillstyrkt Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) ansökan, och i miljöbalksprövningen har SKB levererat de efterfrågade kompletteringarna. Oskarshamns kommun har sagt ja till etableringen av den inkapslingsanläggning som också ingår i SKB:s slutförvarssystem.

SKB skriver följande om slutförvar av använt kärnbränsle i Sverige:

”SKB arbetar efter en speciell metod för slutförvaring av det använda kärnbränslet. Metoden kallas för KBS-3 och bygger på tre skyddsbarriärer: kopparkapslar, bentonitlera och det svenska urberget.

För närvarande mellanlagras allt använt kärnbränsle i Clab i Oskarshamn. Radioaktiviteten avtar, klingar av, efter hand och avfallet blir mindre och mindre farligt med tiden. Men det innehåller också ämnen som är mycket långlivade och behöver slutförvaras under lång tid framöver.

SKB planerar därför att bygga ett slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark i Östhammars kommun. Den metod som utarbetats innebär att det använda kärnbränslet först kapslas in i koppar. De täta kopparkapslarna placeras därefter i ett tunnelsystem på cirka 500 meters djup nere i urberget. Här bäddas kapslarna in i bentonitlera.”

Ett positivt beslut blir startskottet för ett av Sveriges största och viktigaste miljöskyddsprojekt och sätter igång investeringar på ungefär 19 miljarder kronor som genererar cirka 1 500 arbetstillfällen.

Varje år som går innan beslut tas om att sätta igång kostar SKB 800 miljoner kronor, enligt källor på SKB. Det är 2,2 miljoner kronor om dagen.

SKB:s ansökningar om tillstånd för att få bygga ett kärnbränsleförvar i Forsmark och en inkapslingsanläggning i Oskarshamn har prövats av Strålsäkerhetsmyndigheten och mark- och miljödomstolen och ligger nu alltså hos regeringen för beslut.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

  1. Är statsrådet positiv till ansökan, och när tror statsrådet att vi kan se ett beslut när det gäller ansökan om slutförvar i Forsmark?
  2. Har statsrådet för avsikt att driva på i frågan för att få till stånd ett beslut å det snaraste?
  3. Finns det enligt statsrådet några faktorer som kan spela in för att ansökan inte ska kunna bifallas?
  4. Om inte ansökan bifalls, har statsrådet och regeringen någon annan plan för slutförvar av kärnbränslet då mellanlagringen snart är full?