Specialistutbildningar för sjuksköterskor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:219 Specialistutbildningar för sjuksköterskor

av Gudrun Brunegård (KD)

till Statsrådet Matilda Ernkrans (S)

 

Kompetensförsörjningen är grundläggande för att hälso- och sjukvården ska kunna fullfölja uppdraget. Sjuksköterskorna är en nyckelgrupp. Omvårdnaden är den legitimerade sjuksköterskans specifika kompetens.

Omvårdnad omfattar både det vetenskapliga kunskapsområdet och det patientnära arbetet grundat i en humanistisk människosyn. Den legitimerade sjuksköterskan ansvarar självständigt för kliniska beslut som erbjuder människor ökade möjligheter att förbättra, bibehålla eller återfå sin hälsa, hantera hälsoproblem, sjukdom eller funktionsnedsättning och uppnå bästa möjliga välbefinnande och livskvalitet fram till döden. (Svensk sjuksköterskeförening).

För att kunna ge patienter god omvårdnad är sjuksköterskans specifika kunskap oumbärlig. I teamet kring patienten är sjuksköterskans omvårdnadskompetens ett nödvändigt komplement till den rent medicinska kunskap som läkare har. Därför finns behov för legitimerade sjuksköterskor som arbetar inom specialistområden att fördjupa sin kunskap och kompetens, vad gäller till exempel operation, anestesi och intensivvård, men även medicinsk och kirurgisk vård, geriatrik och barnsjukvård.

Behovet av specialistutbildade sjuksköterskor som barnmorskor, distriktssköterskor och röntgensjuksköterskor är mycket stort. Här finns några av de största bristyrkena, med ofantliga behov av nya medarbetare de närmaste åren.

Möjligheten till specialistutbildning är en karriärväg för sjuksköterskor och är betydelsefull för yrkets attraktivitet.

Regeringen har låtit utreda framtidens specialistsjuksköterskeutbildningar. I Framtidens specialistsjuksköterska – ny roll, nya möjligheter, betänkande av utredningen om specialistsjuksköterskeutbildning och vissa andra hälso- och sjukvårdsutbildningar (SOU 2018:77), presenteras ett antal förslag, som har varit ute på remiss.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Matilda Ernkrans:

 

  1. Hur ser regeringen på behovet att fördjupa och bredda kunskapen hos allmänsjuksköterskor?
  2. Vilka behov ser regeringen av att förändra dagens specialistutbildningar för sjuksköterskor?
  3. När kan en proposition om framtidens specialistutbildningar för sjuksköterskor väntas?