Statliga utvecklingsinsatser i Sörmland

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 14 maj 2022

Interpellation: Statliga utvecklingsinsatser i Sörmland

Interpellation 2017/18:515 av Lotta Finstorp (M)

Interpellation 2017/18:515 Statliga utvecklingsinsatser i Sörmland

av Lotta Finstorp (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Sörmland har potential att vara ett starkt län med en hög tillväxt, en välutbildad befolkning och en geografisk position mitt emellan bland annat Stockholm, Örebro och Norrköping. Att arbetspendla till någon av dessa städer skulle gå alldeles utmärkt med tanke på att många har betydligt längre restid till jobbet inom Stockholms län än från Södermanlands län till Stockholm.

Tyvärr brottas Sörmland i stället med stora strukturella problem, men uppfattas inte som en region som är i behov av några mer omfattande statliga utvecklingsinsatser. Andra kvartalet 2017 hade Sörmland fortsatt de högsta arbetslöshetssiffrorna i landet enligt SCB:  10 procent jämfört med ett nationellt snitt på 7,3 procent. De regionala aktörerna i länet har en samsyn kring att ett tillskott av regionala medel behövs för att stärka upp länets arbete inom de utmaningar som främst identifierats, det vill säga boende, hälsa, utbildning, arbetsmarknad och näringsliv.

 Södermanland står inför följande problem:

  •  Högsta arbetslösheten i landet som riskerar att bestå.
  •  Flest invånare som saknar gymnasieutbildning i förhållande till befolkningen.
  •  Ett av de län som har den lägsta andelen invånare med eftergymnasial utbildning.
  •  Lägst bruttoregionalprodukt i landet (2015).
  •  Högsta ohälsotalen i landet.

Som riksdagsledamot för Södermanland smärtar det att peka på en sådan lista, men länet har alla förutsättningar att vända den här trenden om rätt förutsättningar ges. De regionala medlens fördelning bygger på ”gamla sanningar” som missgynnar ett storstadsnära län som Södermanland.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

Hur fördelas de regionala utvecklingsmedlen, vilka hänsyn tas till nuvarande utmaningar och hur sker utvärderingen av utbetalda medel?