Stöd till näringslivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 november 2020

Interpellation: Stöd till näringslivet

Interpellation 2020/21:72 av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

Interpellation 2020/21:72 Stöd till näringslivet

av Ann-Charlotte Hammar Johnsson (M)

till Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

 

Det har tjänat vårt land väl att ha stabila elleveranser under årets alla dagar, dygnet runt, till konkurrenskraftiga priser.

Därför är upplevelsen skrämmande av att läget i Sydsverige är sådant att vi tar steg tillbaka i utvecklingen. När företag får besked om att de inte kan utöka sin verksamhet, att de inte kan köra sina maskiner och att etableringar uteblir på grund av att alla inte kan få tillgång till uppkoppling på elnätet, då är det kris.

Detta kostar i förlorade värden för näringslivet, sysselsättning och samhällsutveckling. Sedan den lokalt producerade effekten togs ur drift och överföringskabeln inte kommit på plats, samtidigt som tillväxten ökar och reservmarginalerna blir alltmer ansträngda, skapar detta ett eftersatt problem för tillväxt i Sydsverige och därmed landet.

I över ett år har elkriserna avlöst varandra i ett alltmer ansträngt läge där framför allt Skåne har drabbats extra hårt. Grundproblemet med överskottet av el som produceras i norra Sverige och som inte kommer de södra delarna till del ger bristande kapacitet i nätet och högre priser för kunderna. Regeringens oförmåga att agera på de problem som varit synliga under lång tid har därför gjort att företag i Skåne antingen har avbrutit eller inte ens övervägt investeringar. Även offentliga investeringar i både infrastruktur och bostäder har tvingats vänta eller övervägas om de ens kan genomföras. Samtidigt pågår en utbyggnad för att möta behoven i omställningen till ett långsiktigt hållbart samhälle som kräver elkapacitet som inte räcker till.

Med anledning av detta vill jag fråga näringsminister Ibrahim Baylan:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att i den uppkomna situationen stödja näringslivet och tillväxten i Skåne?