Strategiskt branschprogram för digital era

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 april 2014

Interpellation: Strategiskt branschprogram för digital era

Interpellation 2013/14:401 av Lundh Sammeli, Fredrik (S)

den 2 april

Interpellation

2013/14:401 Strategiskt branschprogram för digital era

av Fredrik Lundh Sammeli (S)

till näringsminister Annie Lööf (C)

Etableringarna av Facebooks serverhallar i Luleå och KNC Miner i Boden är indikationer på en ny industristruktur för digital produktion i norra Sverige. Klimat, tillgången till ren energi, bra mark och välutbildad arbetskraft har lyfts fram som avgörande faktorer för etableringarna.

Det är början på en helt ny industriera för hela regionen, som i och med etableringen blir en nod för datatrafik i hela Europa. Investeringar i datacenter växer kraftigt över världen och öppnar mängder av möjligheter kopplade till en ny digital era i ett land som Sverige. Det handlar om utbildning, forskning, entreprenörskap, näringslivsutveckling och innovationer som en naturlig del av den nya industri som starkt växer fram.

Möjligheterna är många, och nu handlar det om att investera för framtiden och jobben.

Vi behöver tydligt ta vara på den nya digitala era som satt Luleåregionen på kartan bland globala företag inom högteknologiska och energikrävande verksamheter. Tillsammans genom en triple helix-samverkan kan vi stärka Luleåregionen och genom det också stärka Sveriges ställning som ett högteknologiskt och innovativt land i en växande ny basindustri.

Det är hög tid att utveckla ett strategiskt branschprogram för den nya digitala eran i Sverige. Det handlar bland annat om att stimulera en behovsinriktad forskningsverksamhet, men också att säkerställa en nödvändig infrastruktur, kvalificerad arbetskraft samt konkurrens på lika villkor.

Mina frågor till näringsministern är därför:

Vad tänker näringsministern och regeringen göra för att ytterligare utveckla serverhallsetableringarna i Luleåregionen för att stärka Sveriges ställning på det digitala området?

Är näringsministern beredd att utforma ett strategiskt branschprogram för den digitala eran?