Supermiljöbilspremien i relation till statens upphandlingskrav och nollvisionen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 2 december

Interpellation

2011/12:159 Supermiljöbilspremien i relation till statens upphandlingskrav och nollvisionen

av Leif Pettersson (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Regeringen har i budgetpropositionen för 2012 meddelat att man avser att införa en så kallad supermiljöbilspremie på 40 000 kronor. Supermiljöbilspremien kommer att ges till personbilar med koldioxidutsläpp på högst 50 gram per kilometer. Jag delar helt regeringens uppfattning att det är mycket angeläget att minska vägtrafikens klimatpåverkan. Huruvida supermiljöbilspremien är det mest effektiva sättet att minska koldioxidutsläppen kan med fördel diskuteras vid ett senare tillfälle. Jag vill i stället diskutera trafiksäkerhetsaspekterna av supermiljöbilspremien.

Jag har frågat statsrådet Lena Ek (skriftlig fråga 2011/12:123) om det kommer att krävas säkerhetskrav på fem stjärnor i Euro NCAP:s tester och antisladdsystem för att en personbil ska omfattas av supermiljöbilspremien.

Av Lena Eks svar kan jag utläsa att regeringen inte kommer att ställa dessa viktiga säkerhetskrav som villkor för att en personbil ska omfattas av supermiljöbilspremien. Det krävs endast att fordonet har klarat det obligatoriska helfordonsgodkännandet i EU.

Helfordonsgodkännandet i EU ställer inga krav på vare sig antisladdsystem eller fem stjärnor i Euro NCAP. Helfordonsgodkännandet innebär endast att ett fordon är godkänt för att säljas i EU. Fordon som tillverkas i färre än 1 000 exemplar per år ges en lång rad dispenser i helfordonsgodkännandet. Dessa dispenser omfattar bland annat vissa grundläggande krocksäkerhetskrav.

Utformas supermiljöbilspremien på det sätt som Lena Ek svarat mig finns det stor risk att regeringen avsätter 200 miljoner kronor till att subventionera en stor mängd bilar med mycket dåliga säkerhetsegenskaper – trots att det redan i dag finns bilmodeller med utsläpp på högst 50 gram per kilometer som klarar fem stjärnor i Euro NCAP och är utrustade med antisladdsystem.

Enligt förordning 2009:1 om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor ska alla bilar som staten upphandlar ha en god säkerhetsnivå. Det ställs i förordningen krav på antisladdsystem samt goda resultat i Euro NCAP. Det räcker inte bara med fem stjärnor. Bara de bästa femstjärniga bilarna med minst 32,5 poäng i krockprovet godkänns.

Jag vill mot bakgrund av detta fråga statsrådet hur hon ser på dels att supermiljöbilspremien kommer att subventionera bilar vars dåliga säkerhetsegenskaper står i konflikt med nollvisionen, dels det faktum att regeringen vill gynna bilar som inte ens klarar statens egna upphandlingskrav.