Svensk vapenexport till Jemen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 november 2019

Interpellation: Svensk vapenexport till Jemen

Interpellation 2019/20:62 av Allan Widman (L)

Interpellation 2019/20:62 Svensk vapenexport till Jemen

av Allan Widman (L)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Svenska vapenexportaffärer till icke-demokratiska länder som deltar militärt i Jemenkonflikten ska inte godkännas så länge konflikten pågår. De ärenden som aktualiseras ska prövas utifrån gällande lagstiftning. Denna principiella hållning, som även Liberalerna står bakom, ligger till grund för regeringens prövning av enskilda ärenden utifrån gällande lagstiftning.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka övergripande åtgärder är ministern beredd att vidta för att ovanstående ska få genomslag när det gäller export av krigsmateriel till de berörda länderna?