Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd

Interpellation 2013/14:102 av Ahlin, Urban (S)

den 8 november

Interpellation

2013/14:102 Sveriges kandidatur till FN:s säkerhetsråd

av Urban Ahlin (S)

till utrikesminister Carl Bildt (M)

För två år sedan, i budgetpropositionen för 2012, skrev regeringen att ”Sverige kandiderar till säkerhetsrådet för perioden 2017–2018.” Någon kampanj har det under dessa två år dock inte varit frågan om. Få, om ens några, tecken syns på att arbetet är i gång.

Om en svensk kandidatur till FN:s säkerhetsråd ska ha någon möjlighet att lyckas måste regeringen arbeta för att samla stöd för Sverige.

Det svenska misslyckandet med att ta en plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter visar att ett sådant stöd är långt ifrån självklart och inget som Sverige kan ta för givet. Vårt land kom på sista plats av de fem kandiderande länderna i kategorin.

Mot bakgrund av ovanstående frågar jag utrikesministern följande:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att den svenska kandidaturen till FN:s säkerhetsråd för 2017–2018 ska nå framgång?