Sveriges kvalitetsutvärderingssystem för den högre utbildningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 2 oktober 2012

Interpellation: Sveriges kvalitetsutvärderingssystem för den högre utbildningen

Interpellation 2012/13:5 av Baylan, Ibrahim (S)

den 19 september

Interpellation

2012/13:5 Sveriges kvalitetsutvärderingssystem för den högre utbildningen

av Ibrahim Baylan (S)

till utbildningsminister Jan Björklund (FP)

The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) anser att Högskoleverket inte uppfyller medlemskriterierna och därmed inte längre är fullvärdig medlem. Det innebär att värdet av och förtroendet för svensk högre utbildning riskerar att devalveras internationellt.

En utvärdering initierad av den europeiska kvalitetssäkringsorganisationen ENQA har fastslagit att det finns allvarliga brister i det nya svenska utvärderingssystemet för högre utbildning och att det svenska systemet inte längre överensstämmer med den gemensamma standarden ESG (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area). Utgångspunkt för granskningen är ESG, som fastställdes 2005 vid ett ministermöte inom ramen för Bolognaprocessen.

Kritiken gäller såväl utvärderingssystemets inriktning och utformning som allvarliga brister i Högskoleverkets självständighet gentemot regering och riksdag.

Högskoleverket hade tillsammans med aktörerna i högskolesektorn tagit fram ett förslag till kvalitetsutvärderingssystem. Men expertmyndighetens förslag, som var brett förankrat i högskolesektorn, förkastades till förmån för regeringens eget förslag. Det är kvalitetsutvärderingssystemet detaljutformat av regeringen som ENQA nu kritiserar.

För att personer ska kunna röra sig mellan Europas länder för arbete eller studier är en viktig förutsättning att staterna är beredda att acceptera varandras utbildningar. Det är extremt allvarligt att värdet av och förtroendet för svensk högre utbildning nu devalveras internationellt.

Hur kommer utbildningsminister Jan Björklund att agera för att återupprätta förtroendet för den högre utbildningen i Sverige och möjliggöra att det svenska kvalitetsutvärderingssystemet för den högre utbildningen återigen håller europeisk standard?