Techjättarna och elnätet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 november 2020

Interpellation: Techjättarna och elnätet

Interpellation 2020/21:91 av Lorena Delgado Varas (V)

Interpellation 2020/21:91 Techjättarna och elnätet

av Lorena Delgado Varas (V)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Den 10 september adresserade jag ministern angående techjättarna och de skattepengar som går till deras etableringar i Sverige. Då diskuterade jag med näringsministern Baylan ur ett fördelningsperspektiv, då det är stora skillnader mellan det stöd som riktats till små och medelstora företag och de gigantiska siffror som går till dessa transnationella företag. Jag skulle vilja fortsätta diskussionen med ministern kring skattepengar som går till dessa stora företag, men ur ett elnätsperspektiv.

I dag råder det stor oro kring elnätskapaciteten, och delar av Sverige riskerar att drabbas av elbrist. I och med det så kallade naturliga monopol som gäller för nätverksamheten, den avreglerade marknaden och en otillräcklig reglering från Energimarknadsinspektionen ges privata företag ett mycket stort spelrum. Elnätsavgiften som tas ut av elnätsbolaget avgörs i hög grad av var man bor, och det kan skilja tusentals kronor per år. Samtidigt gjorde de tio största nätägarna under 2015 en rörelsevinst på 8,7 miljarder kronor. Pengarna som elnätsföretagen tjänar går inte till att underhålla eller bygga nytt så att vi kan hantera de kommande höjda behoven av el. I stället tvingas regeringen deala med elnätsföretagen om att de ska få tjäna mer om de investerar mer, på bekostnad av elnätskunderna.

Aftonbladets granskning av techjättarna har nu fortsatt, och de har fått tillgång till en tidigare sekretessbelagd lista som visar serverhallsansökningar, där det framgår var de vill bygga och hur mycket el de vill ta ut för att kunna drifta. Vissa ansökningar är på 500 megawatt, vilket man kan jämställa med Uppsalas hela konsumtion av el. Jag frågar mig hur detta ska gå ihop med de stora problem som i dag finns med elnätet. Listan på serverhallarnas placering visar att man inte tagit hänsyn till de geografiska områden som förväntas få eller har elbrist.

Förutom de statliga stöden som dessa techjättar redan får finns det ett förslag om att flera miljarder ska gå till elnätsföretagen för att få dem att bygga ut, bygga nytt och underhålla elnätet så att vi ska klara kapacitetsbristen, som då kommer att bli ännu större i och med etableringsplaneringen.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

1) När menar statsrådet att gränsen är uppnådd för hur mycket dessa bolag bör få av våra skattepengar, indirekt och direkt? 

2) Hur menar statsrådet att kapacitetsbristen i elnätet bör hanteras då dessa techjättar och deras etableringar kommer att sätta ännu större press på ett redan ansträngt elnät? 

3) Bedömer statsrådet att etableringen av techjättarna och placeringen av serverhallarna kan medföra att det uppstår elbrist som hämma etableringen av andra företag i områden, och vilka åtgärder vidtar statsrådet i så fall?