tillämpningen av anslagsförordningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 februari 2002

Interpellation: tillämpningen av anslagsförordningen

Interpellation 2001/02:211 av Landerholm, Henrik (m)

den 28 januari

Interpellation 2001/02:211

av Henrik Landerholm (m) till försvarsminister Björn von Sydow om tillämpningen av anslagsförordningen

I proposition 1998/99:1 skriver regeringen "@ @ @ under 1998 pågått en beredning av konsekvenserna av övergången till full tillämpning av anslagsförordningen. Regeringen @ @ @ en samlad bedömning och värdering av dessa olika faktorer inte kan göras förrän efter försvarsbeslutsperiodens utgång, dvs. år 2002. @ @ @ (sid 13).

Regeringen har den 15 oktober 1998 beslutat om att utvärdering av konsekvenserna av full tillämpning av anslagsförordningen ska ske efter utgången av år 2001.

Försvaret måste vara trovärdigt oberoende av ekonomisk nivå på försvarsanslaget. Driften måste vara i ekonomisk balans. Den förändring som genomförs måste stå i samklang med utvecklingen inom och utanför Sverige. Då går det inte att år efter år överskrida driftanslaget och underutnyttja materielanslaget. Bägge dessa saker leder ofelbart till en funktionell och organisatorisk kollaps. Under det nu gångna försvarsbeslutet har detta varit en regel i stället för undantag.

Mot denna bakgrund vore det angeläget att en samlad bedömning och värdering genomförs före 2002 års vårproposition. Därmed skapas möjligheter för riksdagen att bereda och besluta om de åtgärder som kan bli följden av en sådan redovisning.

Vilka konkreta åtgärder avser försvarsministern vidta för att tillse att utvärderingen av den fulla tillämpningen av anslagsförordningen redovisas före vårproposition 2002?