Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2019/20:146 Tjänstemannastatus för all blåljuspersonal

av Ann-Sofie Alm (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

All blåljuspersonal borde erhålla tjänstemannastatus för att få ett starkare skydd mot hot och våld. Det borde vara en självklarhet att den respekten visas för alla våra samhällsbärare. Blåljussabotage gör det straffbart att störa, hindra eller angripa räddningstjänst på ett sätt som hindrar eller försenar deras arbete. Det är klokt att skapa ett modernt straffrättsligt skydd för blåljuspersonal, men det finns ytterligare och angelägna förstärkningar att göra.

All blåljuspersonal (polis, räddningstjänst och ambulans) har ett särskilt skyddsbehov. I dag står räddningstjänstpersonalen med ett betydligt mindre skydd. De bör även omfattas av det förstärkta skyddet i 17 kap. 5 § brottsbalken och erhålla tjänstemannastatus. 

Samhället måste kunna markera tydligare mot hot och våld mot samhällets företrädare. Därför vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Avser ministern och regeringen att tillse att all blåljuspersonal, även räddningstjänstpersonal, ska erhålla tjänstemannastatus för att få ett starkare skydd mot hot och våld?