Torka och tillgången till grundvatten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 29 maj 2017

Interpellation: Torka och tillgången till grundvatten

Interpellation 2016/17:502 av Jan R Andersson (M)

Interpellation 2016/17:502 Torka och tillgången till grundvatten

av Jan R Andersson (M)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Sveriges geologiska undersökning, SGU, har i en färsk prognos varnat för att de svenska grundvattennivåerna nu i sommar kan bli de lägsta sedan man för 50 år sedan började göra systematiska grundvattenmätningar. De sydöstra delarna av Sverige, som Öland, har under en lång tid påverkats av torka och spås drabbas hårt även denna sommar. Problemen sprider sig nu också in i det inre av Götaland, upp längs östkusten och ända upp till Norrland. Läget är så allvarligt att myndigheten talar om en växande vattenkris.

Såväl näringsliv, inte minst jordbruk, livsmedelsindustri och andra mindre företag, som hushåll drabbas av bristen på grundvatten. De fastigheter som har en egen brunn riskerar att helt stå utan tryggad vattenförsörjning. Vattenkrisen måste hanteras långsiktigt, inte minst inom ramen för det förebyggande arbete som borde göras av MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Kortsiktigt behövs dock en akut beredskap för att klara den kommande torka som allvarligt kan skada egendom, djur och även människor denna sommar.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

 

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att vidta för att förstärka möjligheten för MSB att hantera naturolyckor som beror på vattenbrist och torka?

Vilka åtgärder är statsrådet beredd att i närtid vidta för att hjälpa de områden som nu i sommar riskerar att drabbas av torka?