Trafiksäkerhetsarbetet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 17 mars 2020

Interpellation: Trafiksäkerhetsarbetet

Interpellation 2019/20:370 av Thomas Morell (SD)

Interpellation 2019/20:370 Trafiksäkerhetsarbetet

av Thomas Morell (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

För några dagar sedan stängde Transportstyrelsen tillgången till Strada för ca 200 olika organisationer som arbetar med det viktiga trafiksäkerhetsarbetet. För egen del var jag mångårig medlem i SMC under tiden jag körde motorcykel, och jag vet hur intensivt organisationen arbetar med just trafiksäkerhet. Även om följande text har SMC som utgångspunkt kan man konstatera att många andra viktiga organisationer som arbetar med trafiksäkerhet drabbas av det här beslutet.

Beslutet rimmar illa med tidigare uttalanden om att samverkan mellan olika myndigheter, organisationer och företag är en framgångsfaktor för svenskt trafiksäkerhetsarbete.

Dagligen används statistik från Strada (Swedish Traffic Accident Data Acquisition) och Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på tvåhjulig motorcykel. Statistiken ligger till grund för SMC:s faktabaserade trafiksäkerhetsarbete centralt, regionalt och lokalt. Statistiken ligger till grund för fortbildningar och förslag till åtgärder, och den används i presentationer, rapporter och kontakter med medierna samt remissvar, och den används av motorcyklister, beslutsfattare, myndigheter och andra nationellt och internationellt. Man kan utan att överdriva säga att olycksstatistiken är utomordentligt viktig för SMC:s verksamhet. Att SMC efter nästan 60 års framgångsrikt trafiksäkerhetsarbete stängs ute från statistik som är avgörande för trafiksäkerhetsarbetet för landets motorcyklister känns ogenomtänkt.

Tillsammans med SMC är det alltså ytterligare ca 200 organisationer som drabbas när viktig information kring olycksutvecklingen uteblir. Sverige har en tradition med att frivilliga organisationer arbetar med trafiksäkerhet, och det arbetet har varit en av de viktigaste framgångsfaktorerna för att minska antalet dödade och svårt skadade i trafiken. Som ett resultat av Transportstyrelsens beslut tappar vi tempo i det viktiga arbetet med trafiksäkerhet. Sverige har varit en av de mest framgångsrika nationerna i världen med att bekämpa svåra trafikolyckor, men vi ser nu att exempelvis Norge tar täten när det gäller trafiksäkerhet.

Min fråga till infrastrukturminister Tomas Eneroth är:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att ge de organisationer som arbetar med trafiksäkerhet tillgång till relevanta data gällande olyckor på landets vägar?