Trängselskatt för utländska fordon

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 mars 2013

Interpellation: Trängselskatt för utländska fordon

Interpellation 2012/13:273 av Johansson, Lars (S)

den 15 februari

Interpellation

2012/13:273 Trängselskatt för utländska fordon

av Lars Johansson (S)

till finansminister Anders Borg (M)

2011 års vägtullsutredning presenterade sitt förslag den 2 februari i år. Det blev ett väl genomarbetat förslag som ger bra underlag för regeringen att agera snabbt i den viktiga frågan om att trängselskatt ska betalas av utländska fordon. Utredningen kommer också med förslag om att trängselskatten ska kunna betalas kvartalsvis av fordonsägarna för att minska den administrativa bördan, och vidare föreslås att förseningsavgiften ska sänkas till 100 kronor. Man lägger vidare förslag om att delegera till Göteborgs och Stockholms kommuner att bestämma vid vilka tider skatten ska tas ut och var betalstationerna ska placeras inom ett begränsat område.

Mot denna bakgrund förutsätter jag att regeringen nu går raskt fram och lägger en proposition till vårriksdagen så att riksdagen kan fatta beslut om att införa trängselskatt för utländska fordon från den 1 juli 2013. De andra frågorna om delegation etcetera kan möjligen behöva diskuteras med berörda intressenter under några veckor och kan därför bli föremål för en riksdagsbehandling till hösten.

Eftersom trängselskatten redan är införd och den stora orättvisan med att utländska fordon inte omfattas är ett faktum är det viktigt att det kryphålet snabbt täpps till. När det gäller skatteflykt kan regeringen snabbt sätta stopp för det genom en så kallad stoppskrivelse till riksdagen. Jag vet att det inte är tillämpbart i detta fall. Men bland allmänheten upplevs orättvisan så stor att extra ordinarie åtgärder bör tillämpas om den politiska viljan finns.

Jag vill därför fråga finansminister Anders Borg om han kommer att se till att regeringen med förtur avser att införa trängselskatt för utländska fordon den 1 juli 2013.