Trängselskatt i Stockholm

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 december 2010

Interpellation: Trängselskatt i Stockholm

Interpellation 2010/11:58 av Ygeman, Anders (S)

den 16 november

Interpellation

2010/11:58 Trängselskatt i Stockholm

av Anders Ygeman (S)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

När stockholmarna röstade ja till trängselskatt så gjorde man det med ett viktigt förbehåll: Skatteintäkterna skulle gå tillbaka till Stockholm genom statliga investeringar i vägar och spår. Texten på valsedeln löd: ”Miljöavgifter/trängselskatt innebär att avgifter tas ut i biltrafiken i syfte att minska köer och förbättra miljön. Intäkterna återförs till Stockholmsregionen för investeringar i kollektivtrafik och vägar.”

Samma besked lämnades i den så kallade Stockholmsöverenskommelsen, det vill säga det avtal mellan staten och regionen som reglerar ansvaret för investeringar i Stockholms transportsystem fram till år 2021. I överenskommelsen förbinder sig staten att återföra skillnaden mellan inkomster från trängselskatten och utgifter för system- och administrationskostnader till väginvesteringar i Stockholmsregionen.

Sedan år 2008 har emellertid nettointäkterna varje år varit väsentligt större än den summa som återförts till Stockholms infrastruktur. Enligt regeringens egen redovisning i budgetpropositionen för år 2011 rör det sig om totalt 667 miljoner kronor som ännu inte återförts till Stockholmsregionen.

Mot bakgrund av detta är mina frågor till statsrådet:

Kan statsrådet redogöra för var i statens räkenskaper de till Stockholm ännu icke återbetalda intäkterna från trängselskatten finns avsatta och vilka åtgärder i övrigt avser statsrådet att vidta för att tydliggöra hur intäkterna från trängselskatten används?

Om det visar sig att det ackumulerade överskottet inte finns avsatt på ett särskilt räntebärande konto, avser då statsrådet att verka för att det adderas ränta till de till Stockholm ännu icke återbetalda intäkterna?