Transparens och ändamålsenlighet vid utnämningar av chefer inom totalförsvaret

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 27 augusti 2015

Interpellation: Transparens och ändamålsenlighet vid utnämningar av chefer inom totalförsvaret

Interpellation 2014/15:708 av Allan Widman (FP)

Interpellation 2014/15:708 Transparens och ändamålsenlighet vid utnämningar av chefer inom totalförsvaret

av Allan Widman (FP)

till Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

 

 

ÖB Sverker Göranssons förordnande löper ut den 30 september 2015. För en knapp vecka sedan blev det också klart att Lena Erixon, generaldirektör för Försvarets materielverk (FMV) från och med den 1 september förordnas som generaldirektör för Trafikverket. Efter tre år lämnar hon sin post i FMV.

Försvarsmakten och FMV torde vara de för Sveriges militära försvar mest betydande myndigheterna. I en snabbt försämrad omvärldssituation ska dessa, mer eller mindre samtidigt, byta sina ledande företrädare.

Läget kvalificeras av att båda myndigheterna är djupt involverade i stora omorganisationer och att nya offentliga utredningar avseende personal- och materielförsörjning står för dörren.

Det är regeringen som förfogar över den svenska statsförvaltningens utnämningsmakt. Således kommer förordnandena av ÖB och generaldirektör för FMV att beslutas av regeringen som kollektiv. Riksdagens roll består i att generellt granska regeringens utnämningspolitik med utgångspunkt i formerna för denna.

Från att ha varit en tämligen sluten process har rekryteringen av höga chefer i statsförvaltningen blivit mer öppen under de senaste mandatperioderna. Fler befattningar har blivit föremål för annonsering, offentliga kravprofiler har upprättats och färre chefer rekryterats med politisk bakgrund.

För Socialdemokraterna har detta emellertid inte varit tillräckligt. I en rapport från riksdagsgruppen i november 2011 efterlyser partiet att rekryteringsprocessen alltid ska vara transparent. Kravprofiler ska alltid upprättas och offentliggöras. Regeringen ska inte ensidigt kunna hemlighålla ansökningar. Rekryteringarna ska dokumenteras och årligen ska regeringen till riksdagen redovisa gjorda rekryteringar och omständigheterna kring dessa.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag ställa följande fråga till försvarsminister Peter Hultqvist:

 Vilka åtgärder är försvarsministern beredd att vidta för att garantera transparens och ändamålsenlighet vid rekryteringarna av ny ÖB och generaldirektör för FMV?