Transportstödet till Volvo Lastvagnar i Umeå

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 16 december 2008

Interpellation: Transportstödet till Volvo Lastvagnar i Umeå

Interpellation 2008/09:163 av Baylan, Ibrahim (s)

den 28 november

Interpellation

2008/09:163 Transportstödet till Volvo Lastvagnar i Umeå

av Ibrahim Baylan (s)

till näringsminister Maud Olofsson (c)

Den begynnande lågkonjunkturen har slagit hårt mot fordonsindustrin. Detta märks inte minst i form av de tusentals varsel om uppsägning som har drabbat löntagarna i till exempel Volvo Lastvagnar i Sverige.

Under hösten har både företag och fackförbund efterfrågat insatser från regeringens sida för att minimera antalet uppsägningar. Exempelvis skulle utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser, som anordnas av staten och företaget i samverkan, kunna leda till att man i stället för uppsägning har möjlighet att vara kvar i sysselsättning. Men hittills har svaret från den borgerliga regeringen varit näst intill fullständig passivitet, och därmed riskerar varslen att bli hård verklighet för alltför många löntagare.

I Umeå har Volvo Lastvagnar en stor hyttfabrik. Den sysselsätter över 2 000 personer. Till dagens datum har över 500 varslats om uppsägning. Budskapet från IF Metallklubben vid fabriken är entydig. För det första: Volvo och staten måste ta ett ansvar för att så få som möjligt av de varslade sägs upp. För det andra: transportstödet till fabriken måste återställas.

Bakgrunden till det andra kravet är att regeringen med näringsminister Maud Olofsson i spetsen under förra året bestämde sig för att näst intill halvera transportstödet till Volvo Lastvagnars fabrik i Umeå. Detta riskerar på sikt hela verksamhetens framtid i Umeå. Stödet finns till för att kompensera för de extra transportkostnader som uppkommer med anledning av fabrikens geografiska läge i förhållande till slutmontering och marknader. Med ett försämrat stöd urholkas Umeåfabrikens konkurrenskraft i förhållande till Volvo Lastvagnars övriga fabriker i Sverige och Belgien.

Regeringens ansvarslösa agerande och hantering av transportstödet kan på sikt riskera samtliga anställningar vid fabriken i Umeå.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till statsrådet Maud Olofsson:

-      Varför valde statsrådet och regeringen att dra ned på transportstödet till Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå?

-      Vad avser statsrådet att vidta för åtgärder för att transportstödet till Volvo Lastvagnars hyttfabrik i Umeå ska höjas?