Tullverkets uppdrag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 31 maj 2021

Interpellation: Tullverkets uppdrag

Interpellation 2020/21:732 av David Lång (SD)

Interpellation 2020/21:732 Tullverkets uppdrag

av David Lång (SD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige har sedan omkring mitten av förra seklet gått från att ha varit ett relativt tryggt harmoniskt land till en situation där brottsstatistiken gör gällande att utvecklingen går i helt fel riktning. Sveriges sammanhållning har förbytts i ett smärre kaos präglat av droghandel, skjutningar, våld på öppen gata och en kraftigt växande kriminell sektor.

Antalet stölder och inbrott som begås av stöldligor har ökat påtagligt. Utländska ligor med kriminalitet som främsta motiv har blivit ett kännbart och verkligt problem i Sverige de senaste åren. Samtidigt som regeringen satsat hundratals miljarder på annat, såsom invandring, integration och misslyckade arbetsmarknadsåtgärder, har Tullverket av regeringen fått ytterst sparsam resurstilldelning. Resurser för personal och materiel men även befogenheter har varit otillräckliga. Detta trots att Tullverket är en mycket viktig myndighet i samverkan med övriga rättsväsendet i kampen mot den organiserade brottsligheten.

Stöldligorna härjar i Sverige. Diverse föremål stjäls, såsom bilar, bildelar, båtmotorer och jordbruksmaskiner, men på senare tid har till och med föremål från det svenska kulturarvet blivit mer stöldbegärliga. Det har gått så långt att stöldligorna angriper kyrkobyggnader för att bryta loss metaller såsom koppar med mera.

I de senaste budgetpropositionerna kan vi se något ökade anslag till Tullverket, vilket är glädjande. Ökade befogenheter för Tullverket och dess personal är också ett steg i rätt riktning. Tullverket menar dock att kontroll av utgående gods inte kommer att öka på grund av att Tullverkets uppdrag fortfarande är oförändrat.

Med anledning av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. Anser ministern och regeringen att de gör tillräckligt för att stå emot problemen med smuggling av gods ur Sverige?
  2. Avser ministern och regeringen att utöka Tullverkets uppdrag så att kontrollerna kan öka och stöldgods kan stoppas från att lämna Sverige, och om inte, vad avser regeringen att göra i stället?