Tydlig minskning av arbetslösa ungdomar

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 september 2015

Interpellation: Tydlig minskning av arbetslösa ungdomar

Interpellation 2014/15:724 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:724 Tydlig minskning av arbetslösa ungdomar

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Totalt 366 000 personer var arbetslösa och inskrivna hos Arbetsförmedlingen i april 2015. Det är 11 000 färre än samma månad förra året. Arbetslösheten minskar framför allt bland ungdomar. Bland ungdomar är 10 000 färre inskrivna som arbetslösa jämfört med för ett år sedan. Tryggare återhämtning tillsammans med Alliansens budget har gett resultat.

De ungdomar som har fullföljt gymnasiet har goda jobbmöjligheter, och det finns fortsatt många jobböppningar inom till exempel handeln och vården, där många ingångsjobb finns. Anders Forslund och Mattias Engdahl skriver i en ny rapport att arbetsmarknaden för unga är bättre än vad som vanligtvis framkommer i medierna och i den politiska debatten. Samtidigt visar rapporten dock att tre grupper av ungdomar har svårt med etableringen på arbetsmarknaden: de utan gymnasiebetyg, utrikes födda och de som har funktionsnedsättningar.

Rapporten visar att åtgärder som nedsättningen av socialavgifter för ungdomar har måttliga effekter på sysselsättningen medan åtgärder som till exempel 90-dagarsgarantin leder till längre perioder av arbetslöshet bland ungdomar.

Finansministern föreslår alltså i sin budget ett skifte från åtgärder som har en positiv effekt till åtgärder som bedöms fördjupa problemet. Även om andra åtgärder skulle kunna vara mer effektiva än den nedsatta socialavgiften så är det alltså inte det vägvalet regeringen gör. Skatten på att anställa unga höjs till förmån för ökade bidrag för att inte jobba.

 

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är därför om det inte vore möjligt att avvakta med bidragshöjningar och utbyggda transfereringssystem så att finansieringen genom höjda skatter på att anställa ungdomar kunde skjutas upp, till dess att andra effektiva åtgärder för ungdomar med svag anknytning på arbetsmarknaden är på plats.