Tydliga besked om skatterna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 22 september 2015

Interpellation: Tydliga besked om skatterna

Interpellation 2014/15:722 av Niklas Wykman (M)

Interpellation 2014/15:722 Tydliga besked om skatterna

av Niklas Wykman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I valrörelsen lovade Magdalena Andersson att inga vanliga inkomsttagare skulle få höjd skatt. Därefter har Magdalena Andersson meddelat att ungefär 1 miljon inkomsttagare ska få höjd skatt. På samma sätt lovade Magdalena Andersson att bensinskatten inte skulle höjas, men har senare föreslagit en höjning. Inte heller ROT-avdraget skulle försämras, men även det blir nu verklighet. Att en finansministers besked inte är robusta försvårar för framväxten av jobb och kan dämpa tillväxten.

Det finns dock möjlighet att öka tydligheten framöver. När den ekonomiska vårpropositionen presenterades framgick inte vad finansministern avser att göra med till exempel jobbskatteavdraget, brytpunkten och den särskilda löneskatten för äldre. Gäller de tidigare utfästelserna om att föra Sverige till världens högsta marginalskatter, höjd särskild löneskatt för äldre och att den statliga inkomstskatten ska betalas av fler? Ryckigheten i regeringens politik gör läget oklart.

Mot bakgrund av den kritik regeringen har fått från bland annat Finanspolitiska rådet och Ekonomistyrningsverket om att effekter på bland annat offentliga finanser och sysselsättning döljs vore det bra med tydliga besked.

 

Min fråga till finansminister Magdalena Andersson är därför om beskeden från budgetpropositionen om brytpunkten, avtrappat jobbskatteavdrag och höjd särskild löneskatt för äldre ligger fast.