Ungdomars möte med Arbetsförmedlingen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

den 24 februari

Interpellation

2008/09:354 Ungdomars möte med Arbetsförmedlingen

av Berit Högman (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

En ny rapport från Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, IFAU, visar att ungdomar behandlas olika av arbetsförmedlare på grund av kön eller klass.

Exempelvis verkar Arbetsförmedlingens krav på att man ska kunna ta vilket jobb som helst inte i lika stor utsträckning gälla ungdomar från medelklassen. Arbetsförmedlarnas betoning på karriärarbete upplevs ofta som problematisk bland arbetarungdomarna.

Ett annat resultat som redovisas i rapporten är att kraven tycks vara hårdare på tjejerna. Arbetarklasstjejerna förväntas ta de sämsta jobben medan killarna ges större handlingsutrymme. Killar får också mer hjälp med praktiskt jobbsökande.

Studien är för liten för att IFAU ska kunna dra några generella slutsatser av materialet, men resultaten är trots detta skrämmande.

Min fråga är:

Hur avser arbetsmarknadsministern att gå vidare med denna indikation om att unga arbetslösa behandlas sämre på grund av klass och kön av landets arbetsförmedlare?