Ungdomsarbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 september 2009

Interpellation: Ungdomsarbetslösheten

den 3 augusti

Interpellation

2008/09:571 Ungdomsarbetslösheten

av Monica Green (s)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

Den här sommaren har ungdomsarbetslösheten fullkomligt rusat i höjden. Aldrig tidigare har så många ungdomar förvägrats möjligheten till jobb.

Sverige har i dag den näst högsta ungdomsarbetslösheten i EU, samtidigt som den moderatstyrda regeringen fortsätter att vara passiva åskådare. Att börja sitt vuxenliv genom att gå ut i arbetslöshet är en katastrof.

Den enskilt viktigaste orsaken till att ungdomar inte får jobb är bristande utbildning. Därför är det av största vikt att de som är födda under 1990-talet och som nu är på väg ut i arbetslivet har fullständiga gymnasiebetyg som kvalificerar dem för högre studier. Trots att ungdomskullarna växer kraftigt under de kommande åren har regeringen minskat antalet studieplatser på både komvux och högskola. Risken är betydande att vi nu står inför ett historiskt negativt trendbrott där andelen ungdomar som har möjlighet att gå vidare till högre studier för första gången kommer att minska. Många unga som har gått utan arbete en längre tid behöver uppdatera sin kompetens.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att sänka ungdomsarbetslösheten?

Vad avser ministern att göra för att ungdomar ska få jobb, praktik eller utbildning?