Utbyggnad av Malmbanan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 november 2011

Interpellation: Utbyggnad av Malmbanan

Interpellation 2011/12:54 av Holma, Siv (V)

den 21 oktober

Interpellation

2011/12:54 Utbyggnad av Malmbanan

av Siv Holma (V)

till statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

Generaldirektoratet för rörlighet och transport vid EU-kommissionen presenterade den 19 oktober 2011 förslaget till det framtida transeuropeiska transportnätet (TEN-T) där bland annat Malmbanan finns med.

Förutom Malmbanan finns Botniska korridoren i det som benämns Core Network och som består av de viktigaste anslutningarna och knutpunkterna i TEN-T (transeuropeiska transportnätet). Transportnätet bildar ett stomnät där ett mycket begränsat antal prioriterade transportprojekt finns med och som ska vara färdigbyggt och fungera fullt ut 2030.

Den första finansieringsfasen av Core Network under 2014–2020 beräknas till 250 miljarder euro och fokuserar på stomnätet och att åtgärda felande länkar, undanröja flaskhalsar plus att göra nätet smartare.

Mer resurser tillkommer från fonden för Connecting Europe som avsätter 50 miljarder euro under samma period och som är tänkt att vara startkapital för att stimulera ytterligare investeringar.

Den expanderande gruvdriften i norra Sverige ställer krav på järnvägen i övre Norrland. Utbyggda och upprustade järnvägar kommer att leda till en ny period av industriell framgång och blomstring i norra Sverige. Malmbanan, Norrbotniabanan, Inlandsbanan och järnväg från Kaunisvaara är de fyra viktigaste komponenterna för att få hållbara malmtransporter.

EU-kommissionen har öppnat dörren till medfinansiering för Malmbanan. För att möta de framtida behoven av hållbara malmtransporter och fungerande persontrafik behöver Malmbanan bli dubbelspårig. Det är också akut att koppla en ny järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara för att åtgärda en felande länk och att undanröja flaskhalsar på landsvägen mellan de nämnda orterna. Inlandsbanan behöver upprustas för att nå upp i den potential som behövs för hållbara godstransporter.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet:

Vad avser statsrådet att göra för att möta EU-kommissionens förslag om att inlemma Malmbanan i det transeuropeiska transportnätet, TENT-T?

Vad avser statsrådet att göra för att få medfinansiering från EU för en ny järnväg mellan Kaunisvaara och Svappavaara?