Välfärdskontroller på flygplatser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 27 juni 2022

Interpellation: Välfärdskontroller på flygplatser

Interpellation 2021/22:535 av Pontus Andersson (SD)

Interpellation 2021/22:535 Välfärdskontroller på flygplatser

av Pontus Andersson (SD)

till Statsrådet Anders Ygeman (S)

 

Under det första halvåret av 2019 blev 372 personer påkomna med vad som i Danmark kallas för socialt bedrägeri på landets fyra största flygplatser. Danska myndigheter gjorde stickprovskontroller på sammanlagt 12 708 personer som ankommit till Danmark och kunde då se till att en mängd bidragsfuskare förlorade sin rätt till bidrag.

Samtidigt kunde myndigheterna också avslöja en mängd asylsökande och personer med tillfälliga uppehållstillstånd som åkt på semester från länder som de säger sig ha flytt från.

Liknande kontroller som i Danmark hade kunnat genomföras i Sverige för att upptäcka fuskare även här. Under sommarmånaderna är det dessutom vanligt att familjer tar sina barn utomlands för arrangerade äktenskap, vilket också är ett skäl för extra kontroller av både in- och utresor på landets flygplatser.

Min uppfattning är att fusket i Sverige kan vara än mer utbrett än i Danmark. I takt med att kostnader för sociala förmåner ökar behöver kontrollerna därför intensifieras, och välfärdskontroller på flygplatser kan vara ett sätt att komma åt dem som tar resurser från välfärden som hade kunnat gå till skolan, vården, omsorgen eller andra behov.

Med bakgrund av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman följande:

 

Avser regeringen, i likhet med Danmark, att se över möjligheten att genomföra välfärdskontroller på landets flygplatser?