Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 januari 2018

Interpellation: Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:141 Välfärdsutredningens förslag och jämställdheten

av Helena Bouveng (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

Den av regeringen beställda välfärdsutredningen innebär i praktiken ett vinstförbud. Ett vinstförbud av företag vars majoritet leds av kvinnor. Närmare 7 000 kvinnor leder företag inom vård och omsorg, och hela 71 procent av äldreomsorgsföretagen har en kvinna som företagsledare.

Fördelningen av operativ makt i vårdföretagen är jämställd i både stora och små vårdföretag. Av de drygt 12 700 vårdföretag som SCB redovisar i sin statistik är de flesta små. Bland de minsta företagen, med färre än 10 anställda, är andelen företagsledare som är kvinnor 56 procent. Endast 72 vårdföretag har 250 anställda eller fler. Andelen kvinnor som leder dessa större företag är 47 procent.

Trots detta menar utredningen att det finns ingen anledning att tro att förslagen kommer att få någon negativ inverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män.

Min fråga till statsrådet Åsa Regnér är därför:

 

Delar ministern utredningens slutsats beträffande jämställdhet?