Vårdnadsbidragets effekter för språkstöd i förskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 september 2007

Interpellation: Vårdnadsbidragets effekter för språkstöd i förskolan

Interpellation 2006/07:665 av Eneroth, Tomas (s)

den 10 augusti

Interpellation

2006/07:665 Vårdnadsbidragets effekter för språkstöd i förskolan

av Tomas Eneroth (s)

till statsrådet Jan Björklund (fp)

I Norge kan man nu se effekterna av det vårdnadsbidrag som den förra norska regeringen införde för ett antal år sedan. ”Kontantstötte” kom att bli en reform som tog kvinnor från arbetsmarknaden – över 96 procent av bidragstagarna var kvinnor. Det blev därmed också en reform som försvagade kvinnors förankring på arbetsmarknaden och ledde till att förvärvsfrekvensen sjönk. Värst utsatta är kvinnor med utländsk bakgrund i storstadsområdena. Redan tidigare svag arbetsmarknadsförankring försämrades ytterligare när vårdnadsbidraget blev den försörjningsform som man hänvisades till – dessutom med kravet att barnen skulle tas från förskolan.

I Sverige har vi under lång tid gjort särskilda insatser för att barn med utländsk bakgrund tidigt ska komma in i förskolan och få ta del av svenska språket. Med vårdnadsbidrag bryts en sådan utveckling och förskolor nedrustas i områden där de som bäst skulle behövas.

Mot bakgrund av att regeringen överväger ett införande av ett vårdnadsbidrag blir min fråga till statsrådet Jan Björklund följande:

Har statsrådet gjort det ställningstagandet att ett införande av vårdnadsbidrag påverkar förutsättningarna för barn med utländsk bakgrund att lära sig svenska språket?