Varsel hos Green Cargo och förutsättningarna för godstrafik på järnväg

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 13 maj 2014

Interpellation: Varsel hos Green Cargo och förutsättningarna för godstrafik på järnväg

Interpellation 2013/14:443 av Anders Ygeman (S)

Interpellation 2013/14:443 Varsel hos Green Cargo och förutsättningarna för godstrafik på järnväg

av Anders Ygeman (S)

till Statsrådet Catharina Elmsäter-Svärd (M)

 

Klimatutmaningen är en av de största politiska utmaningarna för Sverige, EU och världssamfundet.

Transporterna står för en stor del av utsläppen av växthusgaser. EU har exempelvis som mål att transportsektorn ska minska sina utsläpp med 60 procent till 2050.

I Sverige går utvecklingen dock åt fel håll. Utsläppen från lastbilstransporter har ökat stadigt sedan 1990, enligt Naturvårdsverkets statistik. Samtidigt upplever många företag stor frustration över att godstrafiken på järnväg har stora problem. Beräkningar från KTH visar att tågkaoset innebär 1,5 miljarder i minskade intäkter för svensk exportindustri. Enbart ett företag som SSAB säger sig förlora 150 miljoner kronor per år på grund av tågkaoset. 

Den 5 mars i år meddelade godsjärnvägsföretaget Green Cargo att man nu förhandlar om att minska personalstyrkan med 500 personer. Detta sker i en tid då Sverige har högre arbetslöshet än många andra jämförbara länder. Bakgrunden till varslet är enligt ett pressmeddelande från Green Cargo ”pressade priser för lastbilstransporter samtidigt som fördubblade och fortsatt stigande banavgifter för en sliten järnväg försvårar möjligheten att nå lönsamhet”. 

Hur ser statsrådet på förutsättningarna för godstrafik på järnväg i Sverige och vilka åtgärder är statsrådet beredd att ta för att stärka godstrafiken på järnväg?