Villkor för företagande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2017/18:586 Villkor för företagande

av Lars Hjälmered (M)

till Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

 

Enligt en rapport från Svenskt Näringsliv har en majoritet av regeringens initiativ under åren 2014–2018, 53 av 92, har varit till skada för näringslivet och Sverige. En minoritet, 39 initiativ, bedöms ha bidragit positivt till att möta de utmaningar som Sverige står inför. Det är ett kraftigt underbetyg för regeringen och både kan och bör användas som en påminnelse inför det stundande valet att valretorik och politik ofta är två skilda saker.

För Sveriges företag spelar ord ingen roll om de sedan inte omsätts i handling. Statistiken talar sitt tydliga språk, och tyvärr gör också resultaten det. Under alliansregeringen togs flera viktiga steg för att Sverige ska kunna vara ett bättre land att starta och driva företag i. Det blev bland annat både enklare och billigare att driva företag. Dessa reformer gav resultat. Under alliansregeringens åtta år såg vi en fördubbling av andelen svenska entreprenörer. Sedan 2014 har denna utveckling avstannat och oroväckande nog vänt nedåt. Nyföretagandet minskade under helåret 2017, den första minskningen sedan 2013.

Under alliansregeringen minskade också regelbördan med 7 miljarder kronor, bland annat genom avskaffad revisionsplikt och förenklade redovisningsregler, och det genomfördes närmare 500 förenklingar. Enligt Näringslivets Regelnämnd har enbart de administrativa kostnaderna under den senaste femårsperioden ökat med 1,2 miljarder per år i löpande priser. Detta innebär att nästan hela den sänkning av kostnaderna som gjordes perioden 2006–2014 nu är utraderad.  I en undersökning från Skop som gjorts på uppdrag av Näringslivets Regelnämnd saknar hela 78 procent av landets företagare förtroende för regeringens regelförenklingsarbete.

Dagens regering har i stället för att satsa på Sverige och svenska entreprenörer gett oss kraftigt höjda skatter på jobb och företagande, och det lönar sig samtidigt mindre att arbeta. Det är nu angeläget att vi bryter den här trenden och vänder utvecklingen så att fler vill och kan välja entreprenörskap och företagande. 

Med anledning av ovanstående vill jag fråga närings- och innovationsminister Mikael Damberg:

 

Hur avser ministern att förbättra de generella villkoren för Sveriges företagare på ett sätt som gör det enklare och mer lönsamt att driva företag?